Strona główna

Witam serdecznie na mojej stronie internetowej, na której prezentuję interesujące zagadnienia prawne, moje doświadczenie oraz obszary zawodowej specjalizacji.

Specjalizacja

Zakres mojej specjalizacji:

 • prawo cywilne, gospodarcze i handlowe
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze

Sztuka prowadzenia sporów, psychologia sądowa oraz wystąpienia na forum to moja pasja.

Branże, które są mi szczególnie bliskie:

 • handlowa
 • budowlana
 • turystyczna
 • transportowa
 • produkcyjna
 • rolna

Wierzę, że poznanie specyfiki konkretnej branży pozwala mi jeszcze lepiej wykonywać moje obowiązki.

O mnie

Doświadczenie zawodowe:

 • moja aktualna wiedza i umiejętności wynikają z bogatego doświadczenia, które zdobyłam podczas wieloletniego aktywnego udziału w postępowaniach i posiedzeniach sądowych
 • specjalizuję się w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy
 • jestem aplikantem III roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu
 • w 2017r. zostałam laureatką Izbowego Konkursu Krasomówczego w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu (I miejsce)
 • współpracuję z renomowanymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi
 • nieustannie uczestniczę w postępowaniach sądowych na terenie całego kraju
 • w ramach codziennych obowiązków odpowiadam m.in.: za analizę i opracowywanie wszelkich pism procesowych, przygotowywanie informacji i ekspertyz prawnych, sporządzanie projektów umów oraz innych dokumentów prawnych, uczestnictwo w negocjacjach i rozmowach, bieżące konsultacje i doradztwo prawne
 • jestem doświadczonym wykładowcą na szkoleniach dla przedsiębiorców

Co mnie cechuje?

Nie działam schematycznie i rutynowo – zawsze staram się dobrać optymalne środki do realizacji zakładanego celu. Wiem jak ważne jest zrozumienie drugiego człowieka i dokładne poznanie jego problemu. W swojej pracy łączę elastyczność w działaniu z profesjonalizmem.

Szkolenia

Szczególną cechą  moich wykładów jest ich autorski charakter, nastawiony w znacznym stopniu na prezentację zagadnień praktycznych.

Podmioty zainteresowane współpracą oraz tematami i programami moich szkoleń zapraszam do kontaktu.

Założenia dla każdego szkolenia: 

 • czytelna prezentacja tematu i programu szkolenia
 • przedstawienie omawianych zagadnień na podstawie licznych przykładów
 • uczulenie na możliwe błędy prawne
 • usystematyzowanie wiedzy uczestników
 • prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych

Metodologia szkolenia:  

 • interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP
 • analiza przykładów / dyskusja